CLIL

Content and Language integrated learning


Wat is CLIL?

Het letterwoord staat voor Content and Language integrated learning. CLIL is een onderwijsvorm waarbij de leerinhouden van een vak en de vreemde taal geïntegreerd worden aangereikt zodat ze ook geïntegreerd geleerd kunnen worden.


Welke CLIL-traject kun je op onze school volgen?

In het eerste leerjaar A kun je mens & samenleving in het Frans volgen. We kozen voor Frans. Onze school ligt dicht bij de Franse taalgrens. In het dagelijks leven worden leerlingen weinig of niet geconfronteerd met het Frans, het is dus een unieke kans om op een andere manier met de taal bezig te zijn.

Wie kan kiezen voor het CLIL-traject?

Alle leerlingen van 1A die het Nederlands voldoende beheersen. Je heb enkel de toestemming van je ouders en de toelatingsklassenraad nodig

Moet je goed zijn voor Frans om voor CLIL te kiezen?

Nee! Een CLIL-traject verhoogt je taalvaardigheid: je spreekdurf vergroot want je krijgt geen punten op het Frans, je motivatie om het zaakvak en de taal te leren neemt toe. Onderzoek toont aan dat CLIL heel wat positieve effecten heeft op heel wat vlakken. Het CLIL-onderwijs is vooral vaardigheidsgericht waardoor het taalgevoel vergroot en de woordenschat wordt uitgebreid.

Een CLIL-traject verhoogt je taalvaardigheid: je spreekdurf vergroot want je krijgt geen punten op het Frans, je motivatie om het zaakvak en de taal te leren neemt toe.

2021 College Lo Res 00191

Wordt er tijdens de lessen in het CLIL-traject altijd Frans gesproken?

Ja! De leerkracht zal vooral gebruik maken van nieuwe onderwijsmethodes en hulpmiddelen die het leren van de vreemde taal vergemakkelijken.

Zie je in de CLIL-groep evenveel leerstof als in de niet-CLIL-groep?

Ja. Je moet dezelfde leerplandoelstellingen behalen. Onderzoek wijst uit dat het tempo in de CLIL-groep in het begin van het jaar wat lager ligt … Dat tempoverschil wordt later in het schooljaar ingehaald.

Hoe wordt er geëvalueerd?

Toetsen worden afgenomen in de vreemde taal. Er is wel steeds een vertaling van de toets of het proefwerk verkrijgbaar. De leerlingen hebben immers de leerstof in deze taal verworven. Er zal een dubbele beoordeling zijn: op het rapport krijg je voor het zaakvak een cijfer dat aanduidt of je al dan niet de leerplandoelstellingen bereikt hebt (taalfouten worden hier niet meegerekend). De taalcomponent wordt afzonderlijk gerapporteerd in een woordelijke feedback.

Is CLIL verplicht?

Nee, CLIL is een keuze. Naast het CLIL-traject bieden we het vak ook altijd in het Nederlands aan. Als je voor het CLIL-traject kiest, blijf je het hele schooljaar het CLIL-traject volgen. Je kan na elk schooljaar kiezen om het CLIL-traject te verlaten of om met het CLIL-traject te starten.

Is er een maximumcapaciteit voor de CLIL-groepen?

Ja, hoe vlugger je inschrijft, hoe meer kans dat je in de CLIL-groep een plaats kan reserveren. Als een CLIL-groep vol zit, wordt er een reservelijst aangelegd. Bij voldoende interesse bestaat de mogelijkheid om een extra groep te organiseren.

Ontdek ons studieaanbod

RHIZO College Zwevegem heeft een ruim studieaanbod op aso-, bso- en tso-niveau van het eerste tot en met het vierde jaar.

Ontdek al onze richtingen!