3 ASO verkent Kortrijk

Nu de coronavoorschriften het toelieten was 3 ASO blij om binnen de klasbubbel op excursie naar Kortrijk te mogen gaan.

Nu de coronavoorschriften het toelieten was 3 ASO blij om binnen de klasbubbel op excursie naar Kortrijk te mogen gaan. Er stonden drie activiteiten op het programma : een bezoek aan het museum Kortrijk 1302 en aan Theater Antigone en de stadswandeling ’ preus ip Kortrijk ’ . Hierbij nam een gids ons op sleeptouw door het centrum van de stad en werd er uitleg gegeven over de oorsprong van bepaalde typisch Kortrijkse uitdrukkingen. Ook de bijnamen van de Kortikzoans’ en de Kortrijkse specialiteiten kwamen aan bod. In Theater Antigone leerden we bij over de verschillende aspecten die het huis belicht en werden we rondgeloodst in de verrassende gebouwen. Het enthousiasme voor creativiteit werd in elk geval aangewakkerd! In het museum over de Guldensporenslag werd eerst de documentaire ’ 1302 - de slag’ getoond. Zo kregen we een idee van hoe het er tijdens de Guldensporenslag aan toe ging. Daarna gingen we gewapend met een luistergids en een werkpakket zelfstandig aan de slag in het museum. Samen ontdekten we waarom de Guldensporenslag losbarstte en wie hierin hoofdrolspelers waren.