Onze schoolafspraken

Goede afspraken maken goede vrienden, en dat is op onze school niet anders. In het schoolreglement lees je hoe we samen met onze leerlingen en hun ouders fijn samenleven en -leren op school.