2A Moderne talen en wetenschappen

A-stroom

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

De basisoptie Moderne talen & Wetenschappen” bereidt voor op richtingen van het algemeen secundair onderwijs. Je hebt interesse in talen en wetenschappen.

Je wordt communicatief vaardiger in Engels, Frans en Nederlands en je kunt ook verbanden onderzoeken tussen deze talen, taalvariëteiten en taaluitingen. Talen vertolken de denkwijze, culturele expressies, normen en waarden van een mens, een groep, een gemeenschap, een samenleving. Je vergelijkt aspecten van het dagelijkse leven in verschillende culturen en je komt in rechtstreeks contact met anderstaligen. Op die manier krijg je een beter beeld van een bepaalde (sub)cultuur. Tot slot kun je van taal genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan.

In deze basisoptie staan wetenschappelijk-technische verschijnselen en onderzoekend leren centraal. Je bouwt onder andere verder op wat je al kende uit de vakken natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. Dit doe je aan de hand van een breed gamma aan onderzoeksprojecten en experimenten. We dagen je uit om vanuit verwondering en een kritische houding naar verschijnselen uit jouw dagelijks leven te kijken. Daaruit ontstaan onderzoeksvragen waarbij we je stimuleren om creatief op zoek te gaan naar stellingen en antwoorden. Vragen als Hoe kan dit? en Waarom is dat zo? zijn meestal de aanleiding om iets te onderzoeken.

Schrijf je nu in

Je bent nog niet ingeschreven? Geen paniek! Ontdek hier alles wat je moet weten om in te schrijven.

Ja, ik wil inschrijven