Pedagogisch project

Als je kiest voor RHIZO College Zwevegem, waar kies je dan voor? Je ontdekt het hier.

In onze school die leerplichtonderwijs inricht, bieden we inspirerend onderwijs en warme opvoedingsondersteuning aan jonge mensen van 12 tot 18 jaar om hen aan te zetten tot democratisch burgerschap, hun talenten te ontplooien en sterk in het (samen)leven te staan.

ALS SCHOOLTEAM BELOVEN WE …

01 Een familiale schoolmet breed aanbod

 • Je komt in een veilige en warme leer- en leefomgeving terecht.
 • Je bent gekend en wordt (h)erkend.‘
 • Je kan rekenen op een uitgebreide basiszorg. Als deze niet volstaat, kijken we in samenspraak met je ouders om je extra te begeleiden.
 • Voor heel wat talenten/​interesses vind je bij ons een passende studierichting.

02 Innovatiefonderwijs

 • Je maakt kennis met ervaringsgericht en levensecht onderwijs.
 • Je leert in verschillende vakken de 21ste eeuwse vaardigheden aan.
 • Je krijgt aantrekkelijke lessen door het gebruik van coöperatieve werkvormen en het gebruik van de notebook.
 • Je ondervindt dat onze school meegaat met de vernieuwingen binnen het onderwijs.

03 Begeleiding naar groeiende zelfstandigheid

 • Je wordt gestimuleerd om je eigen verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Onze herstelgerichte aanpak leert je om stapsgewijs zelfstandig conflictsituaties op te lossen.
 • Aan de hand van gerichte feedback leer je reflecteren over je attitude, leermethode en mogelijkheden. Je krijgt de kans om die via concrete werkpunten bij te sturen.
 • In de leerlingenraad kan je participeren aan het beleid van de school en eigen projecten uitwerken.