We nemen afscheid van mevrouw Vuylsteke

Het einde van het schooljaar betekent traditioneel ook afscheid nemen, zowel van vierdejaars die de school verlaten als van leerkrachten die met pensioen gaan.

Het einde van het schooljaar betekent traditioneel ook afscheid nemen, zowel van vierdejaars die de school verlaten als van leerkrachten die met pensioen gaan. Ditmaal werd mevrouw Kathleen Vuylsteke uitgezwaaid. Haar loopbaan begon dicht bij haar deur, nl. in het Gemeentelijk Technisch Instituut op de Kappaertwijk. Na de fusie met het Sint-Niklaasinstituut en enkele naamsveranderingen later zwaaide zij nu af als leerkracht Nederlands aan het RHIZO College Zwevegem.Naast een gedreven leraar schuilde er in Kathleen ook een ware redacteur. Eerst voor het schoolkrantje Knobbel” ten tijde van het Gemeentelijk Instituut en later stond ze mee aan de wieg van Kompas, de fusie van de schoolkrantjes Het Reporterke” van Sint-Niklaas en Knobbel”.
Kathleen las alles tot in de puntjes na en de voltallige redactie kon op beide oren slapen: het schoolkrantje kon foutloos ter perse’ gaan, want toendertijd was dat nog met echte drukmachines. Drie woorden die Kathleen typeren zijn werklust, empathie en gezelligheid. Het is nu hopen dat ze vlug ’ terug te been ’ is zodat ze volop kan genieten van de kleinkinderen, een etentje en een reisje of een goed boek.